Latinske ordsprog

Udvalgte latinske ordsprog

 • Blandt vanvittige må man selv være gal (Cum insantientibus fuere necesse est)
 • Alle mennesker er løgnere (Omnis homo mendax)
 • At fejle er menneskeligt, at tilgive er guddommeligt (Errare humanum est, ignoscere divinum)
 • Ingen danser i ædru tilstand, med mindre de er fuldstændigt sindssyge (Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit)
 • At bruge, ikke misbruge (Uti, non abuti)
 • Sandhed avler had (Veritas odium parit)
 • Klæder skaber folk (Vestis virum reddit)
 • Intet er så absurd, at det ikke kan være blevet sagt af en filosof (Nihil tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosophorum)

Velkendte latinske ordsprog

 • Skynd dig langsomt (Festina lente)
 • Enhver er sin egen lykkes smed (Faber est suae quisque fortunae)
 • Tæl kun de lyse timer (Horas non numero nisi serenas)
 • Del og hersk (Divede et impera)
 • Det er Guds Vilje (Deus vult)
 • Så længe der er liv, er der håb (Dum spiro, spero)
 • Spillet er ude (Acta est fabula)
 • Tiden flyver (Aetas volat)
 • Vand er livets kilde (Aqua fons vitae)
 • Således er det (Ita est)
 • Nu skal der drikkes (Nunc est bibendum)
 • Kærligheden besejrer alt (Omnia vincit amor)
 • Jeg har talt (Dixi)
 • Grib dagen! (Carpe diem)
 • Man høster, som man sår (Ut sementem feceris, ita metes)
 • Jeg kom, jeg så, jeg sejrede (Veni vidi vici)

Latinske ordsprog om cæsar

 • Cæsar eller intet (Aut Caesar, aut nihil)
 • Ave, Cæsar! De, der skal dø, hilser dig! (Ave Caesar morituri te salutant!)
 • Også du, Brutus! (Et tu, Brute!)
 • Giv Kejseren, hvad Kejserens er (Redde Caesari quae sunt Caesaris)

Flere latinske ordsprog

 • Smag kan ikke diskuteres (De gustibus non est disputandum)
 • Vin og musik opløfter hjertet (Vinum et musica laetificant cor)
 • Fra Gud Kongen; fra Kongen Loven (A deo rex, a rege lex)
 • Hvem, hvad, hvor, hvordan, hvorfor, hvorledes, hvornår? (Quis, quod, ui, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando?)
 • Forstyr ikke mine cirkler! (Noli turbare circulos meos)
 • Argumenter skal ikke tælles, men vurderes (Non numeranda, sed ponderanda argumenta)
 • Heldet følger den tapre (Audaces fortuna juvat)
 • Vi tør ikke, fordi det er svært, men det er svært, fordi vi ikke tør (Non quia difficilia sunt non audemus, sed quia non audemus difficilia sunt)
 • Velsignet er de fattige i ånden (Beati pauperes spiritu)
 • Den har levet godt, som har levet skjult (Bene vixit, qui bene latuit)
 • Victurus te saluto. Han, som skal vinde, hilser dig.
 • Åh, velsignet over alle er bønderne, kendte de blot deres lykke (O fortunates nimium, sua si bona norint agricolas)
 • Tanker er toldfri (Cogitionis poenam nemo patiur)
 • Modsætninger helbredes af modsætninger (Contraria contraiis curantur)
 • Ingen er så gamle, at de ikke tror det muligt at leve et år til (Nemo enim est tam senex qui se annum non putet posse vivere)
 • Dråben udhuler ikke stenen på grund af sin styrke, men på grund af sin hyppighed (Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo)
 • Kunsten er lang, livet er kort (Ars longa vita brevis)
 • Jeg frygter Danaerne, også når de bringer gaver (Timeo Danaos et Dona ferentes)
 • Humorens kraft (Vis comica)
 • Den tager fejl, som tror, at det er bedre at modtage end at give (Errat enim, si quis beneficium accipit libentius quam reddit)

 

Anbefalede bøgerRelaterede artikler


Menu