Latinske ordsprog

Udvalgte latinske ordsprog

 • Blandt vanvittige må man selv være gal (Cum insantientibus fuere necesse est)
 • Alle mennesker er løgnere (Omnis homo mendax)
 • At fejle er menneskeligt, at tilgive er guddommeligt (Errare humanum est, ignoscere divinum)
 • Ingen danser i ædru tilstand, med mindre de er fuldstændigt sindssyge (Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit)
 • At bruge, ikke misbruge (Uti, non abuti)
 • Sandhed avler had (Veritas odium parit)
 • Klæder skaber folk (Vestis virum reddit)
 • Intet er så absurd, at det ikke kan være blevet sagt af en filosof (Nihil tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosophorum)

Velkendte latinske ordsprog

 • Skynd dig langsomt (Festina lente)
 • Enhver er sin egen lykkes smed (Faber est suae quisque fortunae)
 • Tæl kun de lyse timer (Horas non numero nisi serenas)
 • Del og hersk (Divede et impera)
 • Det er Guds Vilje (Deus vult)
 • Så længe der er liv, er der håb (Dum spiro, spero)
 • Spillet er ude (Acta est fabula)
 • Tiden flyver (Aetas volat)
 • Vand er livets kilde (Aqua fons vitae)
 • Således er det (Ita est)
 • Nu skal der drikkes (Nunc est bibendum)
 • Kærligheden besejrer alt (Omnia vincit amor)
 • Jeg har talt (Dixi)
 • Grib dagen! (Carpe diem)
 • Man høster, som man sår (Ut sementem feceris, ita metes)
 • Jeg kom, jeg så, jeg sejrede (Veni vidi vici)

Latinske ordsprog om cæsar

 • Cæsar eller intet (Aut Caesar, aut nihil)
 • Ave, Cæsar! De, der skal dø, hilser dig! (Ave Caesar morituri te salutant!)
 • Også du, Brutus! (Et tu, Brute!)
 • Giv Kejseren, hvad Kejserens er (Redde Caesari quae sunt Caesaris)

Flere latinske ordsprog

 • Smag kan ikke diskuteres (De gustibus non est disputandum)
 • Vin og musik opløfter hjertet (Vinum et musica laetificant cor)
 • Fra Gud Kongen; fra Kongen Loven (A deo rex, a rege lex)
 • Hvem, hvad, hvor, hvordan, hvorfor, hvorledes, hvornår? (Quis, quod, ui, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando?)
 • Forstyr ikke mine cirkler! (Noli turbare circulos meos)
 • Argumenter skal ikke tælles, men vurderes (Non numeranda, sed ponderanda argumenta)
 • Heldet følger den tapre (Audaces fortuna juvat)
 • Vi tør ikke, fordi det er svært, men det er svært, fordi vi ikke tør (Non quia difficilia sunt non audemus, sed quia non audemus difficilia sunt)
 • Velsignet er de fattige i ånden (Beati pauperes spiritu)
 • Den har levet godt, som har levet skjult (Bene vixit, qui bene latuit)
 • Victurus te saluto. Han, som skal vinde, hilser dig.
 • Åh, velsignet over alle er bønderne, kendte de blot deres lykke (O fortunates nimium, sua si bona norint agricolas)
 • Tanker er toldfri (Cogitionis poenam nemo patiur)
 • Modsætninger helbredes af modsætninger (Contraria contraiis curantur)
 • Ingen er så gamle, at de ikke tror det muligt at leve et år til (Nemo enim est tam senex qui se annum non putet posse vivere)
 • Dråben udhuler ikke stenen på grund af sin styrke, men på grund af sin hyppighed (Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo)
 • Kunsten er lang, livet er kort (Ars longa vita brevis)
 • Jeg frygter Danaerne, også når de bringer gaver (Timeo Danaos et Dona ferentes)
 • Humorens kraft (Vis comica)
 • Den tager fejl, som tror, at det er bedre at modtage end at give (Errat enim, si quis beneficium accipit libentius quam reddit)

 

Anbefalede bøger


Se også disse sider:10 kommentarer til “Latinske ordsprog”

 1. utere sole dum lucet
  nyd solen mens den skinner

  vir prudens non contra ventum mingit
  en klog mand tisser ikke mod vinden

 2. Følgende:

  BIBAMUS PRO PATRIA – Lad os drikke for fædrelandet….

  og udvidelsen:

  BIBAMUS PRO PATRIA IN PURUS NATURALIBUS – Lad os drikke for fædrelandet i NØGEN tilstand.

  IN HOC SED LOCO HOMINAE HIC SUNT DUBIOSUS …. – I dette rum er folket tvivlsomt.

  Hilsen

  KSH

 3. NIHIL SINE LABORE – Intet uden arbejde – kendt cigarmærke i 50’erne, var ikke billig.

 4. Laboremus Pro Patria – Lad os arbejde for fædrelandet

 5. POREOMIG- AT GÅ UNDER JORDEN/AT DØ

 6. de apibus semper dubitandum est – Man ved aldrig hvad bier tænker (Peter Plys, 1. kapitel)

 7. Tunc Tua res argitur paries cum proximet adet – da gælder det dine interesser, når din nabos væg brænder

 8. Det er bedre at holde mund og blive mistænkt for at være idiot… end åbne munden og fjerne enhver tvivl

 9. Peter Lunds ordsprog er ganske godt, men desværre er den latinske oversættelse ikke med og jeg kan ikke umiddelbart finde den på nettet

 10. Lidt nærmere Peter Lund:
  – melius est prudenter tacere quam inaniter loqui (det er bedre at tie klogt end at tale forgæves).
  – si tacuisses, philosophus mansisses (hvis du havde tiet, havde du kunnet vedblive at gælde for filosof)

Del dit favorit-ordsprog med andre

Kender du et godt ordsprog?

Bidrag med det her - så kan andre brugere også få glæde af det!

Skriv ordsproget i kommentarfeltet og del det evt. også på Facebook