Velkommen til udvalgte-ordsprog.dk

Her på Udvalgte-Ordsprog.dk finder du en lang række ordsprog udvalgt og kategoriseret efter sprog og tema.

Udover ordsprog kan du her på siden også læse om:

 

Nedenfor ses en oversigt over alle vores sider om ordsprog:

citater-1
citater-2
citater-3
citater-4
citater-5 width="400" height="294"

 

 

Om ordsprog generelt

Et ordsprog er et simpelt, men konkret udsagn, der vinder popularitet i fokemunde. Det er karakteristisk for ordsprog, at de indeholder en form for sandhed, som er baseret på logik, fornuft eller erfaring. Ordsprogene indeholder desuden ofte stærke betydningsmæssige elementer.

I mange tilfælde vil ordsprogene dog indholde dobbeltbetydninger eller kunne fortolkes på flere måder. Desuden kan budskaberne i en del ordsprog være modstridende (som f.eks. krage søger mage versus modsætninger mødes).

En af de mest prominente mennesker indenfor ordsprogenes verden, er en mand ved navn Wolfgang Mieder. Hans definition på ordsprog er følgende:

“Et ordsprog er en kort sætning, der er alment kendt og indeholder visdomsord, sandheder, moraler og traditionelle synspunkter i en metaforisk, fikseret og huskbar form, som videregives fra generation til generation.”

Herudover har den danske præst og digter N. F. S. Grundtvig i sin afhandling “Om ordsprog” også defineret ordsprog som:

“enhver kort, almindelig sætning af flere eller færre led, hvorpå der i folkemunde er sat stempel, så den går for rede penge”

Ordsprogenes karakteristika

Nogle af karakteristkaene for ordsprogene kan være:

 • Allitteration – Mand eller mus
 • Parallelisme – hvo intet vover, intet vinder
 • Rim – efter tørke kommer væde, efter sorg kommer glæde
 • Ellipse – Den, som havde sig en ramsaltet sild! (Per Gynt)
 • Assonans – Frejdige Frida Fyrede Finn
 • Hyperbol – I krig gælder alle kneb
 • Paradoks – Der går ikke røg af en brand uden ild
 • Personificering – Menneskets bedste ven (hunden)

Herudover er det værd at bemærke, at mange ordsprog baserer på metaforer samt at den gennemsnitlige længde på et ordsprog er 7 ord. Desuden skal følgende krav indfries, for at der kan være tale om et ordsprog:

 • Ordsproget skal være gammelt, men ikke nøje dateret
 • Ordsproget skal være tidsløst (må ikke kun være anvendeligt i en bestemt periode)
 • Ordsproget skal være almengyldigt
 • Ordsproget skal være belærende, sigende eller give stof til eftertanke
 • Ordsproget skal være kort

Besøg også vores internationale partnerside lingotop.com, hvor du kan lære nye sprog.