Anmeldelser af bøger om ordsprog


 

OBS: ALLE BØGERNE PÅ DENNE SIDE ER UDGÅEDE OG DERFOR SVÆRE AT FREMSKAFFE

 

 

Danske ordsprog & mundheld

– af Kristian Kristiansen     ★★★★★

Læs mere om bogen her

Et dybtgående opslagsværk over ordsprog og talemåder, der uden tvivl er alle pengene værd. Bogen anvendes af professionelle sang- og taleskrivere såvel som mennesker, der blot er interesserede i kulturhistorie og ordsprog.

Bogen er opdelt i 2 overordnede afsnit:

Første del – Indledning: Ordsprogenes historie og brug.

Anden del – Leksikon: Denne del indeholder mere end 4000 ordsprog og talemåder samt over 500 mottoer med fra royale personer, politikere og andre kendte mennesker. Leksikondelen er særdeles overskuelig og opslagsvenlig, idet indholdet er sorteret betydningsmæssigt – dvs. at man finder det man søger ved at slå ordsprogets, tålemådens eller mottoets første betydende ord op (hvis man f.eks. skal finde ordsproget “Den der ler sidst, ler bedst”, slår man op under “L” for “ler”). I leksikondelen forklarer og uddyber forfatteren desuden samtlige ældre udtryk og vendinger, der ellers kan være svære at forstå.

Alt i alt en bog der hører hjemme på enhver bogreol i et dansk hjem.


 

Haveglæder

– af Annemette W. Larsen     ★★★★

Læs mere om bogen her

“Den der planter en have, planter lykke” kan med rette være ordsproget, der udtrykker essensen af denne bog bedst. Bogen består ordsprog, citater og digte, der tager udgangspunkt i haven og den glæde man kan finde, ved at dyrke sin have. Selve ideen med at anvende haven som basis for alle de kloge og inspirerende ord, er både original og fascinerende.

Hertil kommer, at forfatteren har valgt at inddrage mange af de kendte poeter – af de danske kan bl.a. Benny Andersen, Piet Hein og H. C. Andersen nævnes. Herudover er Biblen også inddraget ved flere lejligheder.

Bogen er inddelt efter årstiderne og er består derfor af 4 hovedkapitler (hhv. forår, sommer, efterår og vinter).

Hvis man kan lide ordsprog og har en have, er denne bog ekstrem anbefalelsesværdig. Hvis man elsker ordsprog og har en passion for sin have, er denne bog helt uundværlig.


 

Som ordsproget siger

– af Ernst Jensen

Læs mere om bogen her     ★★★★

 

Bogen “Som ordsproget siger” er den første danske udgivelse, der belyser sammenhængen mellem ordsprog og psykologi. Netop dette omdrejningspunkt gør bogen unik inden for sin genre.

Ordsprog har spillet en væsentlig rolle i sprogene igennem historien og er at finde i selv den ældste litteratur rundt om i verden. Nogle vil måske stille spørgsmålstegn ved, om ordsprogene stadig har betydning og fortsat finder anvendelse i vores moderne samfund? Og svaret er: Ja, i allerhøjeste grad.

Ordsprogene er hverken gået af mode eller blevet gammeldags – tværtimod! De trives i bedste velgående og vi støder konstant på dem; i daglig tale, aviser, ugeblade, fjernsyn osv. Af samme grund er det vigtigt at være bekendt med ordsprogene og ikke mindst at forstå dem.

Årsagen til at ordsprog fortsat er aktuelle og relevante, er deres korte og præcise form i kombination med deres evne til at indeholde og udtrykke folkelig visdom og empiri.

Ordsprogene baserer på filosofiske og psykologiske observationer og fortæller derfor ofte sandheder om livet – typisk med udgangspunkt i emner som lykke, held, kærlighed, venner eller visdom. Alle disse emner har 2 ting tilfælles:

  • De udgør nogle vigtige aspekter i menneskets adfærd og natur
  • De udspringer af vores psyke

Netop derfor fokuser bogen på relationen mellem ordsprog og psykologi.

Bogen henvender sig derfor til alle, der interesserer sig for ordsprog og psykologi på “brugerniveau” – og den kan varmt anbefales til dem, der ønsker at finde de dybereliggende aspekter i ordsprogene.

Forfatteren Ernst Jensen er cand. pæd. psych. og ph.d og har i øvrigt en passion for rosendyrkning (han har bl.a. været fast skribent på medlemsbladet RosenNyt) og interesserer sig således ikke kun for sprogblomster  🙂