Dronning Dagmars død (folkevise)

Skal du bruge en komplet analyse af Dronning Dagmars død (eller andre tekster) anbefaler vi, at du køber bogen "Tekstanalyse" af Jan Horn Petersen. Bogen gennemgår samtlige analysemodeller og fungerer samtidig som et opslagsværk.

Herudover kan den bruges til analyse af mere end blot folkeviser: film, hjemmesider, skønlitteratur faglitteratur osv. kan alt sammen analyseres hurtigt og let vha. modellerne, fremgangsmetoderne og eksemplerne beskrevet i bogen.

Klik her for at købe bogen

Her kan du læse folkevisen “Dronning Dagmars død”.

Kommentarer er velkomne i kommentarfeltet nederst på siden.

Dronning Dagmars død

Folkevise

Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg,

til Ringsted lader hun sig vente:

alle de fruer i Danmark er,

dennem lader hun sig hente.

I Ringsted, der hviler Dronning Dagmar.

 

“I henter mig en, I henter mig to,

I henter mig af de vise:

I henter mig liden Kirstin,

Hr. Karls søster af Ribe.”

 

Liden Kirstin ind ad døren tren

med tugt og fagren sind:

dronning Dagmar stander hende op igen,

så vel fagned hun hendes komme.

 

“Kanst du læse, kanst du skrive,

og kanst du løse min pine:

da skal du slide rød skarlagen

og ride grå ganger min.”

 

“Kunne jeg læse, og kunne jeg skrive,

det gjorde jeg alt så gerne:

det vil jeg for sandingen sige,

Eders pine er hårder' end jerne.”

 

Så tog hun Sankte Mariæ bog,

Hun læste op alt det hun kunne:

det vil jeg for sandingen sige,

så såre hendes øjen de runde.

 

De fulgte hende ud, de fulgte hende ind,

det lidte jo længer og værre:

“Imedens det kan ej bedre vorde,

I sender bud efter min herre!

 

Imeden det kan ej beder vorde,

I sender bud efter min herre:

I sender bud til Gullandsborg,

I finder hannem ikke før!”

 

Det da var den liden smådreng,

han lod ikke længer lide:

han strøg sadel af ganger grå,

han lagde den på ørs hin hvide.

 

Kongen han stander på høj'loftsbro,

og ser han ud så vide:

“Og hisset ser jer liden smådreng,

så sørgerlig mon han kvide.

 

Hisset ser jeg en liden smådreng,

så sørgelig monne han stå:

det råder Gud Fader i Himmerig,

alt hvor Dagmar hun må!”

 

Ind da kom den liden smådreng,

og steddes han for bord:

“Dronning Dagmar haver mig til Eder sendt,

gerne hun taler med eder en ord.”

 

Dankongen han slog de tavlbord sammen,

at alle de terning' de sjunge:

“Forbyde det Gud Fader i Himmerig,

at Dagmar skulle dø så ung!”

 

Der kongen han drog af Gullandsborg,

da fulgte hannem hundred svende:

og der han kom til Ringsted,

der fulgte hannem ikkun Dagmars dreng.

 

 

Der var en ynk i fruerstue,

der alle de fruer græd;

dronning Dagmar død' i liden Kirstins arm,

der kongen red op ad stræde.

 

Det var dannerkongen,

han ind ad døren tren:

det var liden Kirstin,

hun rækker hannem hånden igen.

 

“Og hør I, dannerkongen,

I skal hverken sørge eller kvide:

vi haver fanget en søn i dag,

haver skår'n den af Dagmars side.”

 

“Jeg beder eder alle, jomfruer og møer,

beder eder for Guds skyld så gerne:

I beder en bøn for Dagmars sjæl,

at hun måtte med mig tale!”

 

Dronning Dagmar rejser sig af båren op,

hendes øjen var blodige røde:

“O ve, o ve, min ædelig herre,

hvi gjorde I mig den møde?

 

Den første bøn, der jeg eder beder,

den vider I mig så gerne:

all' fredløs' mænd dem giver I fred,

og lader alle fanger af jern!

 

Den anden bøn, jeg eder beder,

den kommer Eder selv til fromme:

I tager ikke ved Bengerd!

hun er så besk en blomme.

 

Den tredje bøn, jeg eder beder,

den vider I mig så gerne:

lader i Knud, min yngste søn,

og konning i Danmark være!

 

Og lader I Knud, min yngste søn,

ej kong' i Danmark blive:

da skal Bengerd en anden føde,

og den skal min forøde.

 

Og havde jeg ikke min' ærmer om søndag snørt,

og ikke striger på sat:

da havde jeg ikke i pinen brændt

og hverken dag eller nat.

 

Hør I det, min ædelig herre,

vil I mere af mig vide:

der sidder Guds engel' i Himmerig,

da monne fast efter mig lide.”

I Ringsted der hviler Dronning Dagmar.

 

 

Ordforklaring:

 

lidte = gik

ørs = hest

vide = tilstå

fromme = gavn

strige = broderet stribe

fred = sikkerhed

lade = løslade

pinen = skærsilden

lide = vente

Anbefalede bøger til analyse af folkeviser

Vi anbefaler følgende bøger til at analysere folkeviser:


Se også disse sider:Ved du noget om folkevisen?

Har du en kommentar til folkevisen?

Del ud af din viden - det får de øvrige brugere også glæde af!

Del evt. også på Facebook til venstre